Hoe haal je het meeste rendement uit leren?

Ooit gehoord van de curve van Ebbinghaus? Uit zijn onderzoek blijkt dat we binnen één uur 50% van wat we leren vergeten als we niet blijven oefenen. Dat alleen al pleit ervoor om medewerkers zoveel mogelijk tijdens het werk op te leiden. Maar er zijn meer redenen.

De meeste leerprocessen zijn erop gericht om gedrag of performance te verbeteren. Kennis, houding en vaardigheden zijn daarbij belangrijk. Maar ook de manier waarop werkprocessen zijn ingericht, de werkomgeving, goede collega’s en een stimulerende bedrijfscultuur spelen een rol.

70 - 20 - 10

MyTalentBoard en haar experts werken allemaal volgens de 70-20-10 regel. We zien dat we het meest leren van het werk zelf en via collega’s en sociale netwerken. In het kort komt de regel op het volgende neer: 70% leer je door te doen, 20% leer je via anderen, via gesprekken en netwerken en 10% leer je via traditionele interventies, zoals e-learning.

Gek genoeg loopt het opleidingsbudget van veel organisaties niet met deze ontwikkeling in de pas. Dat gaat voor het grootste deel naar traditionele kanalen die de 10% ondersteunen. En vervolgens verbazen diezelfde organisaties zich dat het geleerde niet rendeert.

MyTalentBoard: een Leven Lang Ontwikkelen

We zijn toe aan het nieuwe leren. Vergelijk het maar met het nieuwe werken. Daar zijn organisaitge, processen, gebouwen, tools, rollen en verantwoordelijkheden drastisch veranderd. Mede dankzij de Corona-crisis. De individuele medewerker wil meer regie over zijn eigen loopbaan. Hij bepaalt vaker waar, wanneer, hoe, met wie hij zijn werkzaamheden verricht. 

De lerende centraal

Met MyTalentBoard geef je de lerende medewerker een centrale rol en de verantwoordelijkheid voor zijn eigen ‘leer-performance’. Met de juiste ondersteuning én MyTalentBoard is hij in staat zelf te bepalen waar en wanneer hij zijn performance kan verbeteren, hoe hij dat gaat aanpakken, wat hij daarvoor nodig heeft en hoe hij daarbij op gang blijft. Hij kan zelf zijn leerresultaten, en ook de daaruit voortvloeiende werkresultaten, beoordelen en zo nodig bijsturen.

Als de medewerker centraal staat en hij zelf de regie moet voeren, leert hij het meest. Dan heeft leren maximaal effect op zijn performance en kan hij ook anderen weer inspireren en ondersteunen.

Hoe stuur je op performance?

Een belangrijke vraag bij 70-20-10 is of een medewerker wel de regie kan voeren over zijn eigen leren? Met MyTalentBoard krijg je inzicht in je eigen performance, in targets, in toekomstige veranderingen, je kunt zelf plannen en reflecteren. Je krijgt inzicht in de resultaten van jouw leerproces.

Naast het faciliteren van medewerkers met MyTalentBoard hebben zij begeleiding nodig vanuit de organisatie. Een goede leidinggevende en/of coach is essentieel. Door de juiste vragen te stellen help je de lerende medewerker de eigen regie te voeren en begeleid je het leerproces. Voor die begeleiding worden leidinggevenden en/of coaches volledig ondersteund door MyTalentBoard.

Laat het ons weten als je meer informatie wilt!

Bedankt voor je bericht. We nemen spoedig contact met je op!