Duurzame inzetbaarheid: trends op een rij

Hoe kun je als werkgever ervoor zorgen dat medewerkers tot hun pensioen productief, gezond en gemotiveerd blijven? Oftewel: hoe zorg je ervoor dat werknemers duurzaam inzetbaar zijn? Een groot vraagstuk, dat zeker gezien de veranderende werkomstandigheden (zoals de verhoogde pensioenleeftijd, technologische veranderingen en impact van de Corona-crisis) extra relevant is. Als werkgever bevind je je in een positie waarin je duurzame inzetbaarheid onder werknemers kunt stimuleren, zo benadrukt ook de Sociaal-Economische Raad. Vanuit onze ervaring en expertise hebben we daarom een whitepaper voor organisaties opgesteld waarin we trends rondom het thema duurzame inzetbaarheid bespreken. Download het gratis, laat je inspireren en zorg ervoor dat jouw mensen op duurzame wijze aan het werk kunnen en blijven!

Download

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Voor het zover is, is het eerst goed om stil te staan bij de betekenis van duurzame inzetbaarheid. Schaufeli (2011) geeft aan dat duurzame inzetbaarheid over het algemeen slaat op het gebruik van arbeid als productiemiddel, zonder dat dit leidt tot verbruik van ditzelfde productiemiddel. Oftewel: werknemers weten op dusdanige wijze arbeid te leveren, dat hun vermogen om in de toekomst arbeid te leveren, niet wordt aangetast. Schaufeli (2011) legt uit dat constante ontwikkel- en leermomenten ervoor kunnen zorgen dat men duurzaam inzetbaar blijft; hiermee wordt hun toekomstige gezondheid en efficiëntie tijdens het verrichten van arbeid gewaarborgd. Ook onderstreept hij de wisselwerking tussen een werknemer en de context: de werknemer moet weliswaar zelf zorgen voor het ontwikkelen en het onderhouden van talenten, bepaalde vaardigheden en kennis om zo aan de huidige en toekomstige arbeidsvraag te kunnen voldoen. Echter, de werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers hun talent, kunde en kennis kunnen toepassen in hun werkzaamheden, en moet mogelijkheden bieden om deze te ontwikkelen (Schaufeli, 2011).

Fit tussen eigenschappen individu en eigenschappen werkomgeving

Schaufeli (2011) legt verder aan de hand van het Person-Job fit model van Edwards (1991) uit dat de mate waarin iemand duurzaam inzetbaar is, afhangt van de aansluiting tussen de eigenschappen van het individu en die van de werkcontext. Zo moeten de skills en kennis van een individuele werknemer aansluiten bij vereisten van de werkomgeving. Verder moet de mate waarin een werknemer gemotiveerd is en openstaat voor het doormaken van verandering en ontwikkeling, aansluiten bij de mogelijkheden vanuit de werkomgeving om te ontwikkelen en de werkgerelateerde uitdagingen die men tegenkomt. Krijgt een gemotiveerde werknemer bijvoorbeeld ook de ruimte om een cursus te volgen en wordt de ontwikkelbehoefte op die manier voldoende ondersteund?

Omgaan met duurzame inzetbaarheid van medewerkers

In het whitepaper bespreken we trends rondom het thema duurzame inzetbaarheid, waarbij diverse zaken aan bod komen:

  • Het belang van een integrale aanpak om effectief met competentie en motivatie om te gaan.
  • Waarom een strategische personeelsplanning belangrijker is dan ooit
  • Het belang van leidinggevenden die het goede gesprek met medewerkers voeren over inzetbaarheid, motivatie en competentie.
  • Hoe stimuleer je medewerkers om zelf de regie te nemen om duurzaam inzetbaar te worden en te blijven?
  • Het belang van maatwerk: bij opleiden moet niet de cursus, maar de cursist centraal staan
  • Hoe maak je de waarde van medewerkers (menselijk kapitaal van de organisatie) inzichtelijk?

Download button

Structureel aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Hebben de uitgelichte trends uit de whitepaper je interesse getrokken? Wil je sparren over hoe duurzame inzetbaarheid onder medewerkers kan worden gerealiseerd? MyTalentBoard biedt verschillende oplossingen om mensen en organisaties te bewegen bij het vergroten van competentie en motivatie. De experts van MyTalentBoard vertellen je graag meer, neem vrijblijvend contact met ons op:

Contact button

Referenties:

Edwards, J. (1991). Person-Job fit: A conceptual integration, literature review and methodological critique. In C.L. Cooper & I.T. Robinson (Eds.), International review of industrial and organizational psychology (Vol 6, pp. 283-357). New York: Wiley.

Schaufeli, W.B. (2011). Duurzame inzetbaarheid vanuit psychologisch perspectief: Een kwestie van ‘fit’. Schouten & Nelissen (2011), Tenminste houdbaar tot. Over urgentie van duurzame inzetbaarheid in Nederland, 96-108. https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/360.pdf