HR-cyclus verspilling 

In Nederland werken 8,6 miljoen mensen. Als die allemaal vier uur per jaar kwijt zijn aan het beoordelingsgesprek, dan kost dit medewerkers en leidinggevenden 70 miljoen uur op jaarbasis. Daarnaast moeten personeelsafdelingen dit hele proces begeleiden en invoeren en moeten IT-systemen hierop ingericht worden. 

In totaal besteden we in Nederland ruim een miljard euro aan dit proces. Maar wat levert die investering op? Uit wereldwijd onderzoek is bekend dat het merendeel van de (personeels-) managers niet denkt dat het beoordelingsgesprek leidt tot betere prestaties en tevredenheid van medewerkers. Veel organisaties weten niet hoe ze dit proces moeten veranderen.

Boeien met Functioneren & Beoordelen

Organisaties die het anders willen doen werken met doorlopende coaching. Medewerkers krijgen het hele jaar door te horen hoe ze hebben gepresteerd en hoe het nog beter kan. Dat verhoogt niet alleen de prestaties van medewerkers, maar ook de tevredenheid en verlaagt de kans op verloop, stress en burn-out. 

MyTalentBoard ondersteunt leidinggevenden bij een nieuwe manier van functioneren en beoordelen:

  • Van 1 of 2 keer per jaar naar een kort-cyclische en continue dialoog
  • De ontwikkeling van de medewerker staat centraal (wat heb je nodig om te groeien en hoe kan ik je daarbij helpen?)
  • Gesprekken over functioneren en beoordelen zijn gericht op samenwerken en teamdoelen
  • Gesprekken gaan meer over waarderend onderzoeken dan beoordelen
  • In de dialoog wordt de nadruk gelegd op de sterke punten
  • Feedback maakt deel uit van de open en transparante cultuur van de organisatie
  • Gespreksresultaten worden direct vertaald naar bijbehorende interventies
  • Iedereen wordt betrokken bij persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing 

Laat het ons weten als je meer informatie wilt!

Bedankt voor je bericht. We nemen spoedig contact met je op!