HR Analytics: zinvol of niet?

De afgelopen jaren zijn steeds meer bedrijfsonderdelen ‘data driven’ geworden. Beslissingen worden niet meer alleen genomen op basis van onderbuikgevoel, maar met behulp van objectieve data. Bij marketing, finance en operations zijn data-analyses vandaag de dag de gewoonste zaak van de wereld. Zowat alles in organisaties wordt gemeten, behalve het rendement van talent.

HR is één van de laatste afdelingen waarin objectieve data zijn intrede aan het doen is. HR is een vakgebied dat tot nu toe voornamelijk werkte op basis van subjectieve waarnemingen. Besluiten werden voornamelijk genomen op basis van meningen of onderbuikgevoel. In ieder geval waren besluiten vaak subjectief van aard. Een voordeel was dat dit bij de concurrentie net zo ging. Wat dat betreft was er dus niet zo heel veel aan de hand. 

Natuurlijk is het niet verkeerd om te luisteren naar de mening van anderen. Het is echter nog krachtiger wanneer deze mening wordt onderbouwd door objectieve data. Tegenwoordig vormt subjectieve besluitvorming een risico op verkeerde beslissingen. En aangezien de kans bestaat dat de concurrentie wel bezig is met data-analyse, is het een risico dat eenvoudig te vermijden is. 

Hoe pak je het aan?

De gedachte om HR-data te moeten analyseren, spreekt de meeste HR-professionals minder aan. Stoeien met data en goochelen met getallen is niet iets waar je direct aan denkt als je spreekt over het HRM-vakgebied.

HR analytics begint met de vraag die je wilt beantwoorden. Een concrete probleemstelling zorgt ervoor dat de focus gericht blijft op de doelen die van waarde zijn. De vraag moet duidelijk en herkenbaar zijn.  Een complexe en onduidelijke probleemstelling vergroot de kans op afdwalen van wat belangrijk is. Richt je op de hoofdzaken en laat de bijzaken voor wat ze zijn. Ga voor een duidelijke vraag met een duidelijk antwoord.

Voorbeelden van concrete vraagstellingen zijn:

  • Zorgt een hoge medewerkerstevredenheid voor meer omzet?
  • Heeft de salestraining invloed gehad op de verkoopresultaten?
  • Maakt de invoering van het nieuwe werken de organisatie aantrekkelijker voor talent?

Als de vraagstelling duidelijk is, kunnen onze partners je helpen met het controleren en analyseren van de data. Het resultaat zit in het vermogen om data goed te interpreteren en de toepassing daarvan voor de organisatie.

Met MyTalentBoard neem je objectieve besluiten bij het ontdekken, inzetten en ontwikkelen van talent! 

Wil jij eens sparren met één van onze data-analisten?

Bel 040 - 202 9361 of mail ons voor een afspraak!    Partner worden?