12 februari 2021

HR heeft ontwikkel-achterstand (Ulrich)

Hoe haal je die achterstand in en laat je HR optimaal renderen in het nieuwe model van Ulrich?

 

De wereld verandert. HR binnen organisaties verandert. Als belangrijkste verandering geeft Ulrich aan dat HR in staat moet zijn om naar buiten te kijken. Om de vertaalslag naar de organisatie te kunnen maken en daar de juiste adviezen op te kunnen baseren. 

 

De nieuwste ontwikkeling is dat Talent Acquisition en Talent Management steeds meer naar elkaar toegroeien. Omdat dit aantoonbaar bijdraagt aan een beter bedrijfsresultaat. 

 

Alle ontwikkelingen hebben geleid tot twee aanvullende rollen - waarin HR zich volgens Ulrich moet ontwikkelen - om waarde toe te blijven voegen aan de organisatie. Welke 6 rollen zijn dat?

 

 

De betekenis van de 6 rollen in het kort:

 

1.    Strateeg (strategic positioner):

Begrijpt samenleving en business en kan dit begrip vertalen naar HR-acties op het gebied van talent, cultuur en leiderschap. Versterkt de strategische weerbaarheid en stelt klanten en afnemers centraal.

 

2.    Geloofwaardig adviseur (credible activist): 

Bouwt een vertrouwensrelatie op en speelt een voortrekkersrol om de organisatie beter te laten presteren. Deelt informatie en stelt deze beschikbaar. HR met een missie.

 

3.    Talent manager (capability builder): 

Definieert, monitort, werft en creëert de talenten en competenties binnen de organisatie die nodig zijn voor de slagkracht van de organisatie.

 

4.    Veranderkampioen (change champion): 

Zet en houdt veranderingen in gang en begeleidt de veranderingen op niveau van de organisatie en van het individu. Geeft vorm aan een hybride werk- en leercultuur en maakt deze persoonlijk.

 

5.    Innoverend operationeel uitvoerder (HR innovator & integrator): 

Vindt innovatieve oplossingen voor complexe organisatieproblemen, implementeert die ook, volgt op en meet de impact ervan.

 

6.    Voorstander van technologie (technology proponent): 

Gebruikt technologie om efficiënter te werken, om kennis te delen en om medewerkers met elkaar te verbinden en streeft naar acceptatie van nieuwe communicatiekanalen.

 

Met de 6 rollen schetst Ulrich een realistisch en realiseerbaar beeld van hoe HR moet worden ingericht en meer toegevoegde waarde krijgt. Die toegevoegde waarde staat of valt met het ontwikkelen van de benodigde competenties. Hoe je dat doet? 

 

Schrijf je in voor de nieuwe 3-daagse Masterclass TalentManagement. Waar alle rollen worden vertaald naar jouw praktijk. Zodat het niet bij modellen blijft maar direct toepasbaar wordt. Nieuwsgierig (een onmisbare competentie in het vak)? De eerste masterclass start op 2 april!