18 oktober 2019 Learning & Development

De struggle van HR

Meer aandacht voor medewerkers.

De rol van HR is sterk gewijzigd de afgelopen jaren. Salaris- en personeelsadministratie zijn veelal extern belegd. HR is facilitator geworden in het leveren van structuur en tools voor het efficiënt managen en ontwikkelen van medewerkers. Voor HR is het van belang dat zij zorgen voor voldoende gekwalificeerd talent, zowel nu als in de toekomst. Talentmanagement en –ontwikkeling moet passen bij de uitgestippelde strategische koers en daaraan gekoppelde resultaten. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol. Wij zien dat HR steeds vaker op zoek is naar antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe vinden en binden wij gekwalificeerde professionals?
 • Hoe bieden wij voor alle medewerkers een ‘employee experience’?
 • Hoe krijgen we inzicht in aanwezige talenten?
 • Op welke manier kunnen we maatwerk bieden in ontwikkeling?
 • Wat zijn goede tools voor leidinggevenden t.b.v. continue feedback?
 • Hoe kunnen we in-, door- en uitstroom systematisch integreren?
 • Hoe maken we medewerkers eigenaar van hun eigen ontwikkeling (employee owned)?

HR-scorecards en –analytics worden steeds belangrijker in de rol van HR. Met de BOOST-methode realiseert HR:

 • Betere aansluiting van talentmanagement en -ontwikkeling op de bedrijfsstrategie.
 • Het verbinden van het beste talent aan de juiste rol.
 • Het ontwikkelen van de juiste vaardigheden op elk niveau.
 • Het identificeren van talent als onderdeel van een proactief managementproces voor opvolging.
 • Het beheren van ontwikkeling van alle medewerkers om maximale prestaties te realiseren.
 • Inzicht in return on investment in opleidingen voor medewerkers.
 • Ontsluiting van aanwezige kennis en kunde binnen de organisatie.
 • Effectieve besteding van opleidingsbudget.

Wil je weten hoe je de vertaalslag maakt van bedrijfsstrategie naar organisatieontwikkeling?

Maak dan een afspraak met één van onze experts