19 januari 2020 Overheidsnieuws

80% Subsidie op Leren

MKB-bedrijven kunnen tot eind 2025 ieder jaar subsidie aanvragen. Om hun bedrijf door te laten lichten, een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun leidinggevenden en andere medewerkers up-to-date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op de SLIM-subsidie.

Minister Koolmees: 'Wij willen dat iedereen zich blijft ontwikkelen tijdens zijn of haar werkende leven. Dat moet vanzelfsprekend worden. We zien dat kleinere bedrijven in het algemeen, en de seizoensgebonden sectoren in het bijzonder, moeite hebben om daarmee aan de slag te gaan. Daarom helpen we hen een handje. Want leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden.'

Het kabinet trekt daar structureel € 48 miljoen per jaar voor uit. Zij hoopt dat door de subsidieregeling MKB-ondernemers in het algemeen en daarnaast de grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector meer investeren in een cultuur waarin het up-to-date houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is.

60 TOT 80% SUBSIDIE  
VERLIES HET NIET!

Meld je direct aan als je op één of meer van de volgende vragen ‘ja’ kunt antwoorden. 

  • Wil je een simpel en praktisch toepasbaar systeem invoeren van periodieke gesprekken met medewerkers?
  • Wil je leidinggevenden tijd besparen door hen te laten trainen in het voeren van effectieve ontwikkel- of coaching-gesprekken?
  • Wil je in je organisatie een coaching-methode introduceren die goed gedrag bevordert?
  • Wil je medewerkers loopbaanadviezen aanbieden?
  • Wil je voor je medewerkers een ontwikkelplan of opleidingsplan gericht op de doelen van de organisatie?
  • Wil je een eigen bedrijfsschool starten zodat je nog aantrekkelijker wordt en blijft voor bestaande en nieuwe medewerkers?
  • Wil je graag gebruik maken van deze regeling maar zit je niet te wachten op allerlei extra werk dat op je afkomt?

Klik hier!