14 oktober 2021 Talentenpaspoort voor Summa College

Leven Lang Ontwikkelen voor Studenten

Summa College sluit zich met haar visie aan bij andere onderwijsinstellingen dat we leven in een wereld waarin het diploma slechts een tijdelijke functie heeft. Een wereld waar een talentenpaspoort of -portfolio, waarin we onze voortdurende ontwikkeling laten zien, de toekomst is. 

Summa College heeft in haar nieuwe Strategie 'Summa25' gekozen voor het inzetten van een talentenpaspoort. Een open, gepersonaliseerde benadering om elke student niet alleen goed voor te bereiden op de (disruptieve) dynamiek in de maatschappij, maar de student ook blijvend en dus een leven lang te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. 

Dan kom je automatisch bij MyTalentBoard terecht, het platform voor effectief leren. Wij gaan namelijk nog een stap verder om de ambities van Summa College mogelijk te maken. We starten een co-creatie met drie experts op het gebied van het ontdekken, inzetten en ontwikkelen van talent: 

  • Samen met MetDavid gaan we docenten opleiden tot TMA-professional. Ruim 160 studenten krijgen een talentenanalyse
  • Experience Republic ontwikkelt voor twee vakopleidingen educatieve gamification die studenten moet uitdagen hun talenten te blijven ontwikkelen, volledig afgestemd op de opleiding die zij volgen
  • MyTalentBoard is het platform waar alles samenkomt. Alle studenten krijgen een persoonsgebonden talentenpaspoort waarin de vorming van hun persoon centraal staat (subjectificatie), naast de kwalificatie en socialisatie. Dertig docenten krijgen met MyTalentBoard een instrument om studenten te coachen en te begeleiden 

Na de Hogeschool van Amsterdam heeft ook Avans, de HAN en Saxion studenten kennis laat maken met een persoonsgebonden aanpak voor een leven lang ontwikkelen. Meer weten? Klik hier en maak een afspraak.