23 september 2019 Thought leadership

Trendblog 2020

De wereld verandert snel en organisaties veranderen mee. Dynamiek en heftige ontwikkelingen in markten en producten betekenen snelle groei of juist een forse krimp voor bedrijven. De onvoorspelbaarheid en het verandertempo nemen toe. Dit stelt heel andere eisen aan organisaties en leiderschap dan voorheen.

De komende 10 tot 30 jaar zijn er een aantal ontwikkelingen gaande waarmee ook het normen- en waardenpatroon van de samenleving verandert: 

  • Globalisering 2.0 - Groei van het economische speelveld naar een wereldwijde maar sterk gelokaliseerde scope.
  • Milieu & Duurzaamheid - Reductie, regeneratie en circulariteit: de transformatie van processen en businessmodellen; corporate social responsibility (CSR - MVO) als vitaal marktissue.
  • Digitalisering - Open informatie en virtuele collectiviteit: nieuwe verhoudingen tussen leveranciers en afnemers; de digitale generaties als consument, werknemer én stakeholder.
  • Demografie - Bevolkingsgroei en veroudering, leidend tot toenemende druk op sociale structuren en verhoudingen, met tegelijkertijd talentschaarste, generatiekloven en diversiteitsvraagstukken.
  • Human & Technologie - Bundeling van kennis en technieken forceert product/markt/distributie-vernieuwing. Juist in een digitaliserende samenleving wordt behoefte aan menselijke eigenschappen, interactie en verbinding groter.
  • Gig Economie - Door de toenemende economische stroomversnellingen vragen organisaties een steeds meer flexibele arbeidsmarkt. In alle markten is er een toename van ready to work talent dat beantwoordt aan de behoefte van werkgevers om gaps in de workforce on demand in te vullen.

Wil je meer weten over de trends die onze partners in gesprekken met klanten opmerken?             Maak een afspraak