Wat zijn learning analytics?

Wij maken een onderscheid tussen business analytics en learning analytics. Business Analytics gaat meer over het verbeteren van outcomes (rendement/resultaat), Learning Analytics over het verbeteren van leren (leerproces). 

Learning analytics is sterk in ontwikkeling. Ook in MyTalentBoard houden wij ons dagelijks bezig met het verder ontwikkelen van learning analytics. Wat zijn volgens ons de kenmerken van learning analytics:

  • Learning analytics gaat met name over data m.b.t. lerenden en leerbegeleiders en in het bijzonder hun gedrag (leer- en opleidersactiviteiten) binnen de elektronische leeromgeving.
  • Kenmerk is dat die data per direct, op ieder moment in het proces, op een laagdrempelige manier en door henzelf kan worden gegenereerd in betenenisvolle visualisaties of in een dashboard. 
  • Deze visualisaties maken een vergelijking met het gedrag van anderen (peers) of vooraf geformuleerde doelen mogelijk. Hiermee creëren ze een transparantie die kan worden gebruikt om te reflecteren op het leerproces of te voorspellen welke activiteiten kunnen worden ondernomen.
  • Naast het genereren van visualisaties, rekenen wij ook het adaptieve vermogen van MyTalentBoard op basis van gedrag van lerenden en leerbegeleiders tot learning analytics. Bijvoorbeeld: documenten die het meest worden geraadpleegd worden door het syteem automatisch hoger in de lijst geplaatst. Of: op basis van het feit dat medewerker A bron X raadpleegt of leeractiviteit Y onderneemt, doet het systeem aanbevelingen wat anderen die X hebben geraadpleegd of Y hebben verricht, ook nog hebben geraadpleegd of ondernomen.