Het 5A-Model van McKinsey

 

A – Aspiratie

  • Een heldere toekomstvisie en duidelijke, realiseerbare strategie waar zoveel mogelijk mensen bij betrokken worden (1.5 maal meer kans op succes)

A – Assessment

  • Inzicht in aanwezig en benodigd talent en hoe medewerkers naar verandering kijken (6.6 maal meer kans op succes)

A – Architectuur

  • Welke concrete stappen zet je om vaardigheden te leren die de organisatie klaarstomen voor de nieuwe toekomst (2.5 maal meer kans op succes)

A – Acteren

  • Hoe structureer je verandertrajecten en wat vraagt dat van leiderschap (van medewerkers én leidinggevenden). Het definiëren van duideijke rollen en verantwoordelijkheden en waar nodig bijsturen

A – Avanceren

  • Structureel commitment van het management om te gaan voor voortdurende verbetering. Slechts 7% doet of kan dit omdat ze niet beschikken over vaardigheden die ervoor zorgen dat ze begrijpen wat hun medewerkers motiveert en energie geeft.

De 5A's maken onderdeel uit van de employee journey in MijnTalentBoard.