MyTalentBoard

Wij worden gezien als een topspeler op het gebied van talentmanagement. Met MyTalentBoard ontdek je talenten, zet je talenten in waar het hoort en stimuleer en faciliteer je persoonlijke ontwikkeling. Zodat talent rendeert, groeit en actueel blijft. 

Ontdekken.Ontwikkelen.Inzetten
 

Talent Ontdekken

Wie zijn talenten niet kent en wie zijn talenten niet ziet, kan zich niet ontplooiien. Wie zijn talenten kent, weet zijn sterke kanten en zal deze inzetten. Voelt zich daardoor krachtiger en sterker, heeft meer zelfvertrouwen en energie. Richten op waar je goed in bent is een stuk leuker, jezelf onwikkelen gaat een stuk sneller en het levert ook nog eens betere resultaten op. Wat maakt jou zo uniek? Waar ben jij goed in? Waar ligt jouw kracht en wat zijn jouw sterke kanten? Door te kiezen voor inzicht in talent creëer je groepsdynamiek, bevlogenheid, betrokkenheid en zet je mensen in hun kracht. 

Talent Ontwikkelen

Als je breed inzetbaar bent kun je beter met de (arbeids)markt mee. Inzetbaarheid draait om aanpassingsvermogen. En hoe past de mens zich aan? door te leren. Daarmee is professionele ontwikkeling onlosmakelijk verbonden aan persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing. Ontwikkeling en zelfontplooiing is onlosmakelijk verbonden aan leren. Dat moet je faciliteren en stimuleren! 60% van de medewerkers zegt een persoonlijk leerbudget te willen, nog eens 57% zegt dat ze dan ook meer zullen gaan leren. Wat doe jij om meer regie te krijgen op het leerproces?

Talent Inzetten

Door Corona en andere (economische) recessies komen we er weer achter dat medewerkers erg kwetsbaar zijn. Ze tellen ineens niet meer mee door een gebrek aan vaardigheden of verouderde vaardigheden. Iedereen weet dat we moeten werken een een beter opgeleide beroepsbevolking. Die minder vervangbaar is. Een beter aanpassingsvermogen heeft en beter in staat is zich binnen en tussen economische sectoren te verplaatsen. MyTalentBoard geeft inzicht en advies welk talent en nu en in de toekomst toe doet. En hoe je talenten zo effectief mogelijk ontwikkelt gericht op het optimaal inzetten van dat talent!

 

MyTalentBoard voor Organisaties! Klik hier            

MyTalentBoard voor Werknemers! Klik hier      

MyTalentBoard voor Partners! Klik hier

Talent

Ontdekken

Ontwikkelen

Inzetten