Verspilling van Opleidingsbudget

E-learning wordt in de meeste organisaties amper gebruikt. Ervaring leert dat 3 tot 4% van de medewerkers er een gewoonte van maakt actief online te leren. Met als gevolg dat je duizenden euro’s uitgeeft aan een paar gebruikers. Dat was niet de insteek om een licentie aan te kopen.

MyTalentBoard vergroot het gebruik naar 60 tot 80%. Dat betekent niet dat GoodHabitz of SkillsTown onvoldoende kan bijdragen aan ontwikkeling van medewerkers. Wij maken ook gebruik van hun content. Het verschil is dat wij online leren relevant maken. Daarnaast meet MyTalentBoard de effectiviteit van alle ontwikkelactiviteiten. Hiermee wordt de ROI van online ontwikkelinvesteringen wél tastbaar.

Hoe haal je het maximale eruit?

Ooit gehoord van de curve van Ebbinghaus? Uit zijn onderzoek blijkt dat we binnen één uur 50% van wat we leren vergeten als we niet blijven oefenen. Dat alleen al pleit ervoor om medewerkers zoveel mogelijk tijdens het werk op te leiden. Maar er zijn meer redenen.

De meeste leerprocessen zijn erop gericht om gedrag of performance te verbeteren. Kennis, houding en vaardigheden zijn daarbij belangrijk. Maar ook de manier waarop werkprocessen zijn ingericht, de werkomgeving, goede collega’s en een stimulerende bedrijfscultuur spelen een rol.

70 - 20 - 10

MyTalentBoard en haar experts werken allemaal volgens de 70-20-10 regel. Zij zien dat medewerkers het meest leren van het werk zelf en via collega’s en sociale netwerken. In het kort komt de regel op het volgende neer: 70% leer je door te doen, 20% leer je via anderen, via gesprekken en netwerken en 10% leer je via traditionele interventies.

Gek genoeg loopt het opleidingsbudget van veel organisaties niet met deze ontwikkeling in de pas. Dat gaat voor het grootste deel naar traditionele kanalen die de 10% ondersteunen. En vervolgens verbazen diezelfde organisaties zich dat het geleerde niet rendeert.

MyTalentBoard: het nieuwe leren

We zijn toe aan het nieuwe leren. Vergelijk het maar met het nieuwe werken. Daar zijn organisatie, processen, gebouwen, tools, rollen en verantwoordelijkheden drastisch veranderd. Mede dankzij de Corona-crisis. De individuele medewerker krijgt meer en meer regie over zijn eigen performance. Hij bepaalt vaker waar, wanneer, hoe, met wie en met hoeveel resultaat hij zijn werkzaamheden verricht. Alleen dan kan hij meekomen in een wereld die steeds sneller verandert.

Zó laat je leren renderen

MyTalentBoard geeft de medewerker mede verantwoordelijkheid voor zijn eigen ‘leer-performance’. Met de juiste ondersteuning én MyTalentBoard is hij in staat zelf te bepalen waar en wanneer hij zijn performance kan verbeteren, hoe hij dat gaat aanpakken, wat hij daarvoor nodig heeft en hoe hij daarbij op gang blijft. Hij kan zelf zijn leerresultaten, en ook de daaruit voortvloeiende werkresultaten, beoordelen en zo nodig bijsturen.

Als de medewerker zelf de regie kan voeren, leert hij het meest. Dan heeft leren maximaal effect op zijn performance, het bedrijfsresultaat en kan hij ook anderen weer inspireren en ondersteunen.

Wil je zien hoe wij verspilling tegengaan? Vul je gegevens in en wij nemen contact op!

 

Bedankt voor je bericht. We nemen spoedig contact met je op!