Waarom wij lid zijn?

Wij zijn lid van OVAL omdat wij willen bijdragen aan de inzetbaarheid van werkend Nederland. Wij ontwikkelden daarvoor een online platform. Samen met professionals van de Universiteit van Tilburg, talloze groot-, midden- en kleinbedrijven en honderden particulieren. Dat platform is MyTalentBoard.

Klaar voor Skillsgerichte arbeidsmarkt!

MyTalentBoard is een online platform dat onderwijs, bedrijven én consumenten helpt bij de transformatie naar een skills gerichte arbeidsmarkt. Het platform houdt competenties en capaciteiten continu bij en geeft toegang tot passende arbeid. Het platform versnelt (inter)sectorale mobiliteit en overbrugt de werelden van onderwijs en arbeidsmarkt. Net als een gewoon paspoort is MyTalentBoard een persoonlijk ‘document’, gekoppeld aan het initiële opleidingsniveau c.q. diploma’s. 

MyTalentBoard is een dynamisch skills-paspoort waarvan mensen zelf eigenaar zijn en blijven, een leven lang. Uit MyTalentBoard is af te leiden wat iemand kan of zou kunnen en geeft inzicht in iemands drijfveren en motivatie. Bovendien beschikt MyTalentBoard over voldoende middelen voor continue bij- en omscholing.

Voldoet aan Europese maatstaven

De Europese Commissie hanteert voor skills audits (tools to identify talent) een duidelijke definitie:

‘Een proces om iemands kennis, vaardigheden en competenties, evenals diens bekwaamheden en motivaties, vast te stellen en te analyseren zodat er een loopbaanproject kan worden uitgestippeld en/of een omscholings- of opleidingsproject kan worden gepland. Doel van de beoordeling is de persoon in kwestie te helpen zijn loopbaanachtergrond te analyseren, zijn eigen positie in de werkomgeving te beoordelen en een loopbaantraject te plannen, of in sommige gevallen voorbereidingen te treffen voor validatie van resultaten van niet formeel en informeel leren.’

Onderzoek heeft geleid tot vier typologieën van skills audits: 

Type 1 - voor persoonlijke ontwikkeling
Zelfbewustzijn opbouwen, een loopbaan/opleidingsproject voor zichzelf ontwikkelen, de eigen ervaring overtuigend presenteren

Type 2 - voor vooruitgang in onderwijs 
Re-integratie of zij-instroom en opleiding, verkorting van onderwijs/opleiding, gepersonaliseerd opleidingsplan

Type 3 - voor integratie op de arbeidsmarkt 
Matchen van kandidaten aan functievereisten, bewijs leveren aan werkgevers van prestaties uit het verleden

Type 4 - voor talentmanagement in organisaties
Het managen van personeel en het ondersteunen van professionele ontwikkeling binnen een bedrijf of beroep

MyTalentBoard is de eerste Europese skills audit die beschikt over alle vier de typologieën.

Laat het ons weten als je meer informatie wilt!  

Bedankt voor je bericht. We nemen spoedig contact met je op!