Productie- en Omzetverlies Beperken

Het World Economic Forum (WEF) brengt elk jaar de banen en vaardigheden van de toekomst in kaart in het zogenaamde Future Of Jobs Report. Daaruit blijkt dat veel van wat wij kennen en kunnen beperkt houdbaar is. Met als gevolg een enorm productie- en/of omzetverlies.

In het rapport van 2020 is te lezen dat 40% van de kernvaardigheden van medewerkers in de komende vijf jaar zal veranderen. Dit betekent dat 50% van alle medewerkers zal moeten worden bij- of omgeschoold.

De twee grootste oorzaken zijn:

 1. Skills Gap. Dit is het gat tussen wat werkgevers zoeken en wat medewerkers te bieden hebben. Veel vacatures, maar weinig geschikte kandidaten bijvoorbeeld. Of andersom: veel werkzoekenden met bepaalde skills, maar weinig bedrijven die hiernaar op zoek zijn. Oorzaken van skills gaps zijn onder andere:
  • Structurele mismatch tussen aanwezige competenties van schoolverlaters en gevraagde competenties door bedrijven.
  • Onderwijs loopt achter op steeds snellere ontwikkelingen.
  • Werkgevers zoeken naar mensen met veel ervaring terwijl het vakgebied volledig nieuw is.
  • Vertrek van babyboomers waardoor belangrijke kennis en kunde verdwijnt. 
 2. Digitalisering & Robotisering. Over vijf jaar wordt verwacht dat machines bijna de helft van alle taken van mensen uitvoeren. Momenteel is dan nog een derde. Mede door de pandemie komt ook digitalistering in een stroomversnelling. 84% van werkgevers is van plan om werkprocessen sneller te digitaliseren. Robotisering gaat nog een stapje verder: veel menselijke taken worden daarbij volledig overgenomen door machines.

Wat moet er gebeuren?

We kunnen niet wachten tot dit overwaait. Bedrijven moeten actie ondernemen door hun medewerkers nieuwe vaardigheden aan te leren met upskilling en reskilling. Wat is het verschil? 

 • Met upskilling wordt het aanleren van nieuwe relevante vaardigheden bedoeld als toevoeging aan je huidige skillset. Dit noemen we ook wel bijscholing.
 • Met reskilling wordt omscholing bedoeld: je bestaande vaardigheden zijn niet meer relevant, waardoor het noodzakelijk is om bestaande skills te vervangen door nieuwe vaardigheden.

Hoe geef je daar als organisatie invulling aan?

Als je de urgentie inziet van upskilling en reskilling kun je met MyTalentBoard nu al stappen ondernemen om dit probleem op te vangen:

 • Start met een ontwikkelprogramma voor je huidige medewerkers.
 • Stel een mentorprogramma op waarbij ervaren medewerkers hun skills overdragen aan de nieuwe generatie.
 • Zet in op breed inzetbaar personeel. Jobrotatie is een goede manier om dit te bewerkstelligen.
 • Breid bestaande functies uit met nieuwe taken, waardoor het aanleren van nieuwe vaardigheden wordt gestimuleerd.
 • Huur specialisten in op gebieden waar je huidige HR-afdeling (nog) geen kennis van heeft. Leer van hun expertise!

Waar te beginnen?

Om skills gaps te identificeren en op basis daarvan doelgericht te ontwikkelen is het slim om allereerst de aanwezige skills in kaart te brengen. Met MyTalentBoard maak je visueel welke skills aanwezig zijn in een organisatie, welke schaars zijn en welke nog missen. Wil je daar meer van weten?

Stuur ons jouw gegevens en we nemen direct contact met je op!  

 

Bedankt voor je bericht. We nemen spoedig contact met je op!