Talent is de toekomst van je bedrijf!

‘Eén van de grootste hindernissen die organisaties hebben bij het aantrekken of juist behouden van talent, is dat ze niet definiëren wat ze precies zoeken’, zegt Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. ‘Talent past bij je visie als organisatie en je strategie voor de toekomst. Pas als je dát helder voor ogen hebt, is het duidelijk wat voor kwaliteiten je daarbij nodig hebt. Volgens haar is talent ook tijdgebonden en vergankelijk. Kennis veroudert en de strategie van een bedrijf kan veranderen. Wie vandaag een talent is, is dat misschien morgen niet meer.’ 

Waarom wordt talentmanagement vandaag de dag steeds belangrijker?

‘Steeds meer organisaties zijn zich bewust van de verschillen die mensen maken ten opzichte van machines. De organisaties die investeren in mensen hebben een heel bewuste keuze gemaakt. Je moet als organisatie goed bedenken welke mensen er bij de organisatie passen die je wilt zijn. Die vraag moet je je eigenlijk elke dag stellen. Dan kom je ook weer bij de vraag wat de bedoeling is van de organisatie. De beste kandidaat bestaat niet, dat weten we nu wel.  Wie de beste is, is subjectief, contextueel en ook heel erg afhankelijk van factoren zoals de dynamiek in de organisatie, het energieniveau, de ambitie, en de organisatiecultuur’, aldus Lidewey.

Talent heeft een beperkte houdbaarheid. Het vergt onderhoud om als mens én als organisatie waarde te kunnen blijven toevoegen. Talent is een werkwoord. Je kunt aanleg hebben voor iets, maar die aanleg moet je ontwikkelen in een stimulerende omgeving. En die omgeving bieden wij! 

Hoe richt je talentmanagement in?

Niet iedere organisatie heeft de kennis en expertise in huis om talentmanagement zo in te richten dat het meetbaar bijdraagt aan de missie en doelstellingen van de organisatie. Dan kun je een expert goed gebruiken. Wat doet een talentmanager? 

De Talent Manager: 

 • Helpt een duidelijk kader vast te stellen over talent en talentmanagement dat aansluit bij de doelstellingen van de organisatie 
 • Inventariseert ambitie/doelstellingen van de organisatie in relatie tot talent 
 • Onderzoekt met organisatie/medewerker welke talenten bepalend zijn voor succes 
 • Begeleidt het vaststellen van profielen/functiehuis met benodigde kennis/vaardigheden/gedrag 
 • Helpt bij het maken van een vlootschouw: 
  • Wat is de definitie van een talent?
  • Hoe maak je potentieel in relatie tot performance meetbaar? 
  • Welk talent is nu aanwezig? 
  • Wat is ervoor nodig om het gat tussen aanwezig en benodigd talent te dichten? 
  • Hoe kun je dat aantrekken/ontwikkelen? 
 • Adviseert welke interventies nodig zijn voor ontwikkelbehoeften 
 • Helpt leidinggevenden/medewerkers bij invulling en voortgang van hun ontwikkeling 
 • Monitort ontwikkelvoortgang en rapporteert naar management/directie 
 • Rapporteert ontwikkel- en talentrendement naar management/directie 
 • Zet MyTalentBoard als HR Technologie in op het juiste moment en voor het juiste doel

Ben jij op zoek naar een talentmanager? Die jou tijdelijk of structureel ondersteunt bij de inrichting en/of implementatie van talentmanagement?

Bel 040 - 202 9361 of mail ons voor een afspraak!    Partner worden?

Bedankt voor je bericht. We nemen spoedig contact met je op!