Hoe maak je trainen en opleiden rendabel?

Er worden jaarlijks miljoenen euro's verspild aan training en opleiding. Acht jaar geleden bedachten we daar een oplossing voor. Samen met een aantal klanten én de Universiteit van Tilburg ontwikkelden wij MyTalentBoard in combinatie met de BOOST-aanpak. Hiermee hebben wij de afgelopen jaren grote en kleine organisaties geholpen om met zo min mogelijk budget een zo groot mogelijk rendement te halen uit ontwikkeling van teams en medewerkers.

In 2019 besloten wij dit succes met anderen te delen. Training en opleiding hebben wij ondertussen uitbesteed aan een netwerk van trainers en opleiders. Zodat wij ons kunnen focussen op de verdere ontwikkeling van MyTalentBoard.

De BOOST-aanpak is een 5-stappenmodel waarmee je investeringen in training en opleiding rendabel maakt. Gegarandeerd!

Hoe zien de 5 stappen eruit?

Stap 1. Bepalen van Ambitie
Onze experts gaan in gesprek met directie en/of management om een aantal zaken boven tafel te krijgen:

  • Wat is de reden om te investeren in trainen en opleiden?
  • Wat is de visie op trainen en opleiden?
  • Welke competenties (vaardigheden, kennis en gedrag) verdienen de aandacht? En waarom?
  • Wat betekent dit voor de organisatie en de medewerkers?
  • Welk rendement wil je halen uit de investering?

Stap 2. Objectiveren van Ambitie
In deze stap kijken we naar de aanwezige talenten van de deelnemers. Vervolgens kijken we naar hun ontwikkelpotentie. Kunnen ze wat er nodig is? Hebben ze de juiste kennis en vaardigheden? Zijn ze ontwikkelbaar. Als dat duidelijk is:

  • Worden alle deelnemers uitgenodigd voor het maken van een TalentCheck. De resultaten worden individueel of groepsgewijs besproken waarmee iedereen inzicht krijgt in zijn of haar resultaten.
  • De resultaten worden gekoppeld aan de organisatie- doelen. Hieruit volgt het ontwikkelplan waarin organisatie(leer)doelen samenkomen met de persoonlijke (leer)doelen.

Stap 3. Ontwikkelen van Ambitie
In een Organisatie en Persoonlijk Ontwikkel Plan geven onze partners advies over de best renderende ontwikkelaanpak voor teams en/of medewerkers. Dit advies komt tot stand op basis van resultaatdoelstellingen en ontwikkelpotentieel. Bij dit advies gebruiken zij een mix van formeel (klassikaal), informeel (mentoring/coaching) en experimenteel leren (op de werkplek). Op individueel- en teamniveau wordt aangegeven wat de benodigde investering is. Afhankelijk van het ontwikkelvraagstuk brengen wij je in contact met ons uitgebreid (inter)nationaal netwerk van trainers/opleiders en opleidingsinstituten.

Stap 4. Sturen op Ambitie
De kritische succesfactor – en daarmee de opbrengsten van de investering – is borging, waardoor verandering in gedrag aanhoudt. Uit grootschalig onderzoek en jarenlange ervaring blijkt dat gedragsverandering niet bereikt wordt met eenmalige generieke trainingen die voor iedereen hetzelfde zijn.

Borging vindt wél plaats doordat je belang blijft hechten aan uw medewerker en wilt investeren in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is de rol van de leidinggevende cruciaal. Hoe kan de leidinggevende de medewerker helpen met zijn of haar ontwikkeling? Hoe voert hij of zij een ontwikkelgesprek?

Met de BOOST-aanpak leert de manager het zelfbewustzijn van de medewerker te vergroten en aan het stuur te zitten van de eigen persoonlijke ontwikkeling. Dit leidt tot een grotere intrinsieke motivatie van de medewerker en daarmee tot betere resultaten. Beheersing van kennis, vaardigheden en gedrag wordt voortdurend gemeten (van know-how naar show-how) met het platform MyTalentBoard.

Stap 5. Toetsen van Ambitie
Persoonlijke ontwikkeling is een verantwoordelijkheid van organisaties maar zeker ook van de medewerker zelf. Wij stimuleren en faciliteren het leerproces met MyTalentBoard. Een omgeving die leidinggevenden en medewerkers helpt met een doelgericht persoonlijk ontwikkelplan afgestemd op organisatiedoelstellingen. Een omgeving waarmee directie en leidinggevenden kunnen sturen op talentontwikkeling, teamontwikkeling en resultaat. Een omgeving die huidige tijdrovende processen elimineert en investeringen rendabel maakt.

Wil jij ontwikkeling écht rendabel maken? Onze partners kunnen je er alles over vertellen!

Bel 040 - 202 9361 of mail ons voor een afspraak!    Partner worden?