De evolutie van trainingsbureaus

De maatschappij verandert, bedrijven veranderen en trainingsbureaus helpen hen bij die transities. Maar in hoeverre veranderen deze bureaus zelf? Hoe gaan zij om met de toenemende concurrentie van platformen met online content? Hoe wendbaar zijn trainers en opleiders?

De komende jaren hebben trainingsbureaus te kampen met verschillende uitdagingen, zoals:

  • Organisaties zijn bezig met visie- en strategieontwikkeling. Met de vormgeving van professionalisering. Met curriculum- en onderwijsontwikkeling, met het creëren van een krachtige digitale leeromgeving, met het opnieuw inrichten van bepaalde processen (zoals inschrijven), met de ontwikkeling van een business case en met het beheersen van kosten. Wat heb jij als trainingsbureau aan bagage om hen hierbij te helpen?
  • Door een toename van werken op afstand willen organisaties toegankelijke toepassingen voor het online ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden. Hiertoe hoort het ontwikkelen van kwalitatief betere interactiemogelijkheden waarmee medewerkers kunnen compenseren dat men elkaar minder ziet. Welke tools heb jij als trainingsbureau om hier invulling aan te geven?
  • Medewerkers willen geholpen worden bij hun volgende ontwikkelstap. Dat kan door leergedrag te analyseren om hen beter te begeleiden in hun verdere leerproces en carrière. Veiligheid en anonimiteit moet hierbij gewaarborgd zijn. Hoe borg jij als trainingsbureau die veiligheid en welke middelen heb je om medewerkers, ook buiten de contactmomenten, te begeleiden? 
  • Trainingsbureaus hebben te maken met uitdagingen op het snijvlak van didactiek, inhoud en technologie. Het aantal fysieke contactmomenten zal hoe dan ook sterk afnemen. Hoe zet jij als trainingsbureau leertechnologie in om bepaalde leeractiviteiten te versterken? Wat doe je zelf aan ontwikkeling van curricula en hoe maak je dat winstgevend, nu je de beschikking hebt over nieuwe leertechnologie? 

Steyn & Allberg is één van onze partners op het gebied van talentontwikkeling. Dit is waarom zij MyTalentBoard integraal inzetten binnen hun dienstverlening?

 

Nog andere redenen?

Jazeker. MyTalentBoard is een online platform dat jou kan helpen met bovenstaande uitdagingen. Waar we vraag en aanbod bij elkaar brengen. Een online platform dat het resultaat van leertrajecten aantoonbaar verbetert. Vraag maar aan partijen als DHL, Beter Bed, KIA en vele anderen.

Als je met ons samenwerkt levert je dat het volgende op:

  • Makkelijker in contact komen met nieuwe klanten
  • Meeliften op onze marketingcampagnes
  • Zelf trajecten maken en aanbieden via het platform
  • Rendement van leertrajecten aantoonbaar maken
  • Een duurzame relatie opbouwen met klanten

Meer informatie? Vul je gegevens in en wij nemen contact met je op.

Bedankt voor je bericht. We nemen spoedig contact met je op!